รางวัลที่ภาคภูมิใจจากการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ ประกอบไปด้วย


ประกวดภาพถ่าย
“เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน”

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (Word Press Freedom Day) ประจำปี 2564

อ้างอิง : ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายรางวัล“เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” – สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (tja.or.th)

ได้รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม ประเภทประชาชน

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม 
ประเภทประชาชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทประชาชน

รางวัลรองอันดับ 2 ประเภทประชาชน

รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน จำนวน 2 รางวัล

รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน

Agrifilm Contest ครั้งที่ 1
โครงการหนังสั้นวิถีเกษตรไทย ประจำปี 2559

โดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ผลงานเรื่อง “Route หลง.รัก”
รับหน้าที่ : ลำดับภาพ, ถ่ายทำ


โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ
“ตลก สั้น มัน เปลี่ยว กับ มันเปลี่ยวมาก”

โดย M39 (M-Thirtynine) เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ผลงานเรื่อง “จ่า”
รับหน้าที่ : ลำดับภาพ, ถ่ายทำ

รางวัลชมเชย

  • ผลงานเรื่อง “เสียง | Silent” – โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ประกวดภาพยนตร์สั้น “รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย” โดยกองทัพบก กระทรวงกลาโหม : รับหน้าที่ลำดับภาพ / เสียง
  • ผลงานเรื่อง “Not, Sure ไม่แน่ใจ” – โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 “Short Science Film #2” โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) : รับหน้าที่ลำดับภาพ / เสียง
  • ผลงานเรื่อง “Change your life” – โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “เกษตรยุคใหม่ สู่ความยั่งยืน” โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : รับหน้าที่ร่วมพัฒนาบท
  • มิวสิควีดีโอ “รออยู่ที่เดิม – Musketeers (Ost. Route หลง.รัก)” ผ่านเข้ารอบ 19 ทีมสุดท้าย – โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ “SSRU Music Video Awards Vol.6” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา : รับหน้าที่ลำดับภาพ / เสียง